Tag: انتخابات آمریکا

آیا نامزدهایی که دروغ ترامپ درباره وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را تأیید می کنند می توانند در انتخابات سوم نوامبر کنگره پیروز شوند؟ پیامد دفاع از این دروغ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ برای جمهوری خواهان چه خواهد بود؟
صفحه 1 از 6 ۱ ۲ ۶

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟