چرا جنگ سرد جدید بسیار متفاوت از جنگ قبلی است؟ / اگر پوتین در اوکراین پیروز شود، این بار وسوسه می‌شود که به سمت بالتیک حرکت کند؟

چرا جنگ سرد جدید بسیار متفاوت از جنگ قبلی است؟ / اگر پوتین در اوکراین پیروز شود، این بار وسوسه می‌شود که به سمت بالتیک حرکت کند؟

در رتبه بندی دولت خوب، برخی از متحدان روسیه مانند ارمنستان احتمالاً امتیاز بهتری نسبت به برخی کشورهای غربی مانند ...

صفحه 1 از 20 ۱ ۲ ۲۰

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟