Day: مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

نشریه امریکایی «نیویورک تایمز» به نقل از منابع حکومتی در اردن جزئیات تازه ای از پشت پرده حوادث اخیر اردن منتشر کرد. این نشریه به نقل از منابعی که نخواسته اند نامشان فاش شود تأکید کرد که تصمیم ملک عبدالله، پادشاه اردن، درباره برکناری شاهزاده حمزه بن الحسین از ولایت عهدی در سال 2004 تأثیر شدیدی بر این شاهزاده که بسیار مورد علاقه پدرش بود نهاده است. براساس این گزارش حمزه بن الحسین پیش از این موضوع دریافت سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح را پیشنهاد کرده بود که پادشاه اردن با این درخواست وی مخالفت کرد. این گزارش افزوده که تحقیقات امنیتی اردن نشان می دهد که شاهزاده حمزه و «باسم عوض الله»، رئیس اسبق دربار اردن که تابعیت عربستانی دارد، با قبایل معترض دیدارها و توافقاتی کرده بودند که در اردن آشوب به پا کنند. براساس این گزارش، حمزه در نشست های خصوصی و عمومی به شدت از فساد در اردن انتقاد می کرد و روابط گسترده ای را با عشایر و قبایل برگزار کرده بود و در مراسم آنها حاضر می شد. این منابع گفته اند که مشاور حمزه در این اقدامات باسم عوض الله بود که ضمن ارتباط با مخالفان اردنی خارج از کشور، به ولیعهد سابق درباره نحوه درج و انتشار توئیت ها و بیانیه هایش مشورت می داد. در این گزارش آمده که ارتباط امیر حمزه که منتقد فساد بود با باسم عوض الله که خود از متهمان اصلی فساد در اردن است برای مردم اردن غافلگیر کننده بوده است. چهارشنبه شب ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در نامه‌ای خطاب به ملت اردن تأکید کرد که «فتنه به پایان رسیده» و اردن در امنیت و ثبات است و به یاری خدا و عزم و همبستگی ملت و فداکاری ارتش اردن در ثبات و امنیت خواهد ماند. پادشاه اردن تأکید کرد که این کشور چالش‌ها و بحران‌های سختی را تجربه کرده و هر بار قدرتمندتر از آنها بیرون آمده و افزود که بحران چند روز اخیر «از همه سخت‌تر و خطرناک‌تر نبود اما برای من از همه دردناک‌تر بود چون طرف‌های «فتنه» از درون و بیرون خاندان ما بودند و هیچ چیز با شوک و درد و خشمی که به عنوان یک برادر و شاه و رهبر این ملت تجربه کردم قابل مقایسه نیست». ملک عبدالله تأکید کرد که تصمیم گرفته این موضوع را به‌صورت خانوادگی حل کند و شاهزاده حمزه دربرابر خانواده تعهد داده که به رسالت خاندان هاشمی پایبند باشد و منافع اردن را بر هر چیز دیگر اولویت دهد و افزود که شاهزاده حمزه و خانواده‌اش در کاخ خود و برخوردار از حمایت شاه هستند». او افزود که ابعاد موضوع در حال بررسی است و طبق قانون درباره آن اقدام خواهد شد و تأکید کرد که هر اقدام بعدی براساس معیار کلی منافع میهن و ملت خواهد بود. پادشاه اردن با اشاره به مشکلات اقتصادی که با شیوع کرونا تشدید شده تأکید کرد که ملت دشواری‌های بسیاری را تجربه می‌کند و باید با اتحاد و هم‌بستگی برای حل مشکلات کوشید و با «وحدت کلمه وارد سده دوم تاریخ اردن شد». پیش از این ایمن الصفدی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، در کنفرانسی مطبوعاتی خبر داد که در این پرونده 14-16 نفر بازداشت شده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

نشریه امریکایی «نیویورک تایمز» به نقل از منابع حکومتی در اردن جزئیات تازه ای از پشت پرده حوادث اخیر اردن منتشر کرد. این نشریه به نقل از منابعی که نخواسته اند نامشان فاش شود تأکید کرد که تصمیم ملک عبدالله، پادشاه اردن، درباره برکناری شاهزاده حمزه بن الحسین از ولایت عهدی در سال 2004 تأثیر شدیدی بر این شاهزاده که بسیار مورد علاقه پدرش بود نهاده است. براساس این گزارش حمزه بن الحسین پیش از این موضوع دریافت سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح را پیشنهاد کرده بود که پادشاه اردن با این درخواست وی مخالفت کرد. این گزارش افزوده که تحقیقات امنیتی اردن نشان می دهد که شاهزاده حمزه و «باسم عوض الله»، رئیس اسبق دربار اردن که تابعیت عربستانی دارد، با قبایل معترض دیدارها و توافقاتی کرده بودند که در اردن آشوب به پا کنند. براساس این گزارش، حمزه در نشست های خصوصی و عمومی به شدت از فساد در اردن انتقاد می کرد و روابط گسترده ای را با عشایر و قبایل برگزار کرده بود و در مراسم آنها حاضر می شد. این منابع گفته اند که مشاور حمزه در این اقدامات باسم عوض الله بود که ضمن ارتباط با مخالفان اردنی خارج از کشور، به ولیعهد سابق درباره نحوه درج و انتشار توئیت ها و بیانیه هایش مشورت می داد. در این گزارش آمده که ارتباط امیر حمزه که منتقد فساد بود با باسم عوض الله که خود از متهمان اصلی فساد در اردن است برای مردم اردن غافلگیر کننده بوده است. چهارشنبه شب ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در نامه‌ای خطاب به ملت اردن تأکید کرد که «فتنه به پایان رسیده» و اردن در امنیت و ثبات است و به یاری خدا و عزم و همبستگی ملت و فداکاری ارتش اردن در ثبات و امنیت خواهد ماند. پادشاه اردن تأکید کرد که این کشور چالش‌ها و بحران‌های سختی را تجربه کرده و هر بار قدرتمندتر از آنها بیرون آمده و افزود که بحران چند روز اخیر «از همه سخت‌تر و خطرناک‌تر نبود اما برای من از همه دردناک‌تر بود چون طرف‌های «فتنه» از درون و بیرون خاندان ما بودند و هیچ چیز با شوک و درد و خشمی که به عنوان یک برادر و شاه و رهبر این ملت تجربه کردم قابل مقایسه نیست». ملک عبدالله تأکید کرد که تصمیم گرفته این موضوع را به‌صورت خانوادگی حل کند و شاهزاده حمزه دربرابر خانواده تعهد داده که به رسالت خاندان هاشمی پایبند باشد و منافع اردن را بر هر چیز دیگر اولویت دهد و افزود که شاهزاده حمزه و خانواده‌اش در کاخ خود و برخوردار از حمایت شاه هستند». او افزود که ابعاد موضوع در حال بررسی است و طبق قانون درباره آن اقدام خواهد شد و تأکید کرد که هر اقدام بعدی براساس معیار کلی منافع میهن و ملت خواهد بود. پادشاه اردن با اشاره به مشکلات اقتصادی که با شیوع کرونا تشدید شده تأکید کرد که ملت دشواری‌های بسیاری را تجربه می‌کند و باید با اتحاد و هم‌بستگی برای حل مشکلات کوشید و با «وحدت کلمه وارد سده دوم تاریخ اردن شد». پیش از این ایمن الصفدی، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن، در کنفرانسی مطبوعاتی خبر داد که در این پرونده 14-16 نفر بازداشت شده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

ساختار سیاسی قدرت در پاکستان متشکل از روابط ارتش و احزاب سیاسی و طیف مذهبی بوده است.

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟