میدل ایست آی

تعداد کل نوشته ها: 62

چرا انتفاضه جدید فلسطین از منطقه شیخ جراح آغاز شد؟

قوانین رژیم صهیونیستی به نفع شهرک‌نشینان عمل می‌کند، زیرا فقط به یهودی‌ها اجازه می‌دهد تا مدعی مالکیت بر مناطقی شوند که به ادعای خودشان متعلق به آنها بوده است، حال آنکه فلسطینی‌ها از چنین حقی محرومند.readmore