سیدرضا میرمحمدی

تعداد کل نوشته ها: 2

آیا مناقشه قره باغ پایان یافته است؟

جنگ دوم قره باغ ميان دو طرف درگير ( جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان ) در پاييز سال گذشته، پس از 44 روز آتش باري سنگين در خطوط تماس درگيري نظامي دو كشور، با وساطت و ميانجي گري روسيه و با امضاي بيانيه 9 بندي مسكو در نهم نوامبر 2020 م پايان يافت.readmore

علل گوناگون حضور عربستان در آسیای مرکزی و قفقاز

علل و عوامل حضور عربستان سعودي در جمهوري هاي منطقه مهم و استراتژيك آسياي مركزي و قفقاز از جهات و زواياي مختلفي قابل بحث و بررسي است. سعودي ها در درجه اول از يك نظرگاه توآمان سياسي و ايدئولوژيك به جمهوري هاي آسياي مركزي و قفقاز نگاه مي كنند و اولويت آنها از اين جهت پيگيري و اجراي دو راهبرد و استراتژي اساسي است readmore