از اتحاد اعراب با اسرائیل علیه ایران تا نفوذ تدریجی چین در خاورمیانه؛ نفوذ آمریکا در جهان عرب چگونه در حال کاهش است؟

حمله به عراق یک اشتباه ویژه بود. به مردم آمریکا وعده جنگی کوتاه و بدون هزینه داده شد که توسط کشور‌های حاشیه خلیج فارس تأمین مالی می‌شود و سلاح‌های کشتار جمعی را از دست یک مستبد خارج می‌کند.

قایق سرگردان لبنان

فرو ریختن ، غرق شدن، رها شدن در میان امواج ، خودکشی کردن ، تخریب کردن خود ، حتی ناپدید شدن. ما تقریباً دو سال است که نمی دانیم کدام فعل را باید برای فروپاشی طولانی لبنان به کار برد.

آینده ایران در بازار افغانستان

حضور طالبان بر جایگاه ایران در افغانستان چه اثری دارد؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سه حوزه «تجارت»، «ترانزیت» و «انرژی» آینده ایران در بازار افغانستان را در کنار رقبا تحلیل کرد.