صحت ادعای عرضه دلار به صورت پنهانی به بازار ترکیه تقویت شده است

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
به گزارش روزنامه جمهوریت صحت ادعای عرضه دلار به بازار ترکیه برای کاهش نرخ دلار تقویت شده است. فائق اوزتراک Faik Öztrak اقتصاد دان وسخن گوی حزب جمهوریت خلق و ارحان اوستا Erhan Usta اقتصاد دان و رئیس فراکسیون حزب خوب در مجلس ترکیه اعلام کردند که ذهنیتی که 128 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی را برباد دادند، برسرکار هستند. 

فائق اوزتراک گفت:بجای اجرای مدل اقتصادی به اصلاح “جدید” ادعایی که برای تحت کنترل گرفتن نرخ ارز و دلار اعلام شده است، صحت این ادعا که ذخایر ارزی بانک مرکزی توسط بانک های عمومی به بازار عرضه شده است، تقویت می شود. مصاحبه تلویزیونی نورالدین نباتی وزیر خزانه و دارایی ترکیه نیز این ادعا را تقویت می کند. نورالدین نباتی گفته بود که بانک مرکزی ترکیه و خزانه داری ترکیه نمی تواند شاهد افزایش نرخ دلار و تورم شود و می تواند که به صورت سازنده با استفاده از ابزارهای مختلف دربازار ارز و سرمایه مداخله کند.
فائق اوزتراک در تحلیل سخنان نورالدین نباتی در مصاحبه با روزنامه جمهوریت گفت: 128 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه را برباد دادند و همان ذنیت برسر کار است. نورالدین نباتی وزیر جدید خزانه داری و دارایی نیز به طور ضمنی فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت پنهانی و از درب پشتی بانک مرکزی پذیرفت. ذخایر ارزی که وجود ندارد چگونه فروخته شد. اکنون سئوال جدید این است که “7+128″ میلیاردلار کجاست؟ ذخایر بانک مرکزی در 10 دسامبر منفی 50 میلیارد دلار بود. امروز این رقم به منفی 64 میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی ترکیه در 20 دسامبر از درب پشتی به بانکهای و نهادهای عمومی ارز فروخت و آنها نیز شبانه ارزها را وارد بازار کردند. حکومت اردوغان همچنین پس انداز ارزی شهروندان ترکیه را با اعلام سیاست پولی”سپرده های لیرترک با ضمانت ارزی” تبدیل کرد. اما هنوز خزانه داری اجرای این سیاست پولی را اعلام نکرده است. شهروندی که نمی داند چه حادثه ای پیش خواهد آمد، چرا باید پس انداز ارزی خود را بفروش برساند؟ در نشست هیئت حکومتی و اعلام تدابیر جدید پولی و مالی، حکومت 1.7 میلیارد دلار را با نرخ ارز بالا یک دلار برابر با 18.33 لیرترک به فروش رساند و روز بعد یک دلار برابر با 11.16 لیر ترک خریداری کرد. فائق اوزتراک افزود: چه کسی از تدابیر مالی 20 دسامبرکه در هئیت(کابینه) حکومتی اردوغان اتخاذ و اعلام شد خبردار شده است. اگر یک نفر از این تدابیر خبردار باشد، تعداد زیادی از مردم نیز خبردار می شوند. کسانیکه ارزها را به فروش رساندند، همان افراد مشکوک به اعمال نفوذ و رانتی هستند. ارحان اوستان نیز گفت: ذخایر ارزی را به صورت پنهانی و غیر شفاف از درب پشتی بانک مرکزی به بازار عرضه کردند.
ارحان اوستا رئیس فراکسیون حزب خوب در مجلس ترکیه گفت: بیلان کار تحلیلی بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که از روز 29 آذر دوشنبه تا کنون هفت میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش یافته استذخایر ارزی بانک مرکز چگونه کاهش می یابد؟ بانک مرکزی به طور مستقیم ارز به بازار عرضه نکرد. از قرار معلوم هفت میلیار دلار را نیز مانند 128 میلیارد دلار ذخایر ارزی به صورت پنهانی و غیر شفاف و از درب پشتی بانک مرکزی به بازار عرضه و حقوق و قانون را نقض کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟