محمود فاضلی

تعداد کل نوشته ها: 29

سال پس از صلح لوزان

در نود و هشتمین سالگرد پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳ بین یونان و ترکیه که هر دو کشور آن را پیروزی سیاسی بر همسایه و رقیب منطقه‌ای خود می‌بیند، اختلافات دیرینه طرفین همچنان ادامه دارد و هیچ چشم‌انداز روشنی برای حل این اختلافات دیده نمی‌شود. readmore