از نگاهِ غرب، مذاکرات باید از نقطه‌ای که رها شده از سر گرفته شود/ در مواضع مذاکراتیِ ایران نوعی آشفتگی وجود دارد/ توافق موقت می‌تواند ما را از شکست یا فرسایشی شدن بیش از حد مذاکرات دور کند

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟