کارگروه فلسطین اندیشکده جریان

تعداد کل نوشته ها: 5

سفر ویلیام برنز به فلسطین، لبنان و مصر: تلاشی برای

رئیس سازمان سیا در حالی از روز سه شنبه 17 آگوست/ 26 مرداد سفر دوره ای خود به خاورمیانه را آغاز نمود که گمانه زنی هایی درباره این سفر در رسانه های عربی و عبری منطقه منتشر شد که همه بر اهمیت این سفر تاکید می کردند. readmore