ترکیه و حکایت غمبار سقوط لیر

ترکیه حدود 35 میلیارد دلار درآمد ارزی در بخش توریستی داشت که به دلیل پاندمی کرونا ابتدا به 20 میلیارد و سال گذشته به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است یعنی درآمد توریستی ترکیه هم به نوعی از بین رفت.

جنگ سرد ایران و آذربایجان

باتوجه به نگاه و رویکرد خصمانه تهران و باکو نسبت به یکدیگر، تقابل و تنش بین دو همسایه ادامه خواهد یافت.