پلان بی؛ خوانشی نو

عنوان پلان بی در روابط بین الملل جدید نبوده و در برخی مواقع از سوی دولت ها در برابر دولتی دیگر بکار گرفته می شود.

تحولات پیش روی بازار نفت و اوپک

بازار نفت و اوپک

بازار نفت جهانی در 2020 سال پرنوسانی را طی کرد و کاهش شدید تقاضا به دنبال شیوع کرونا به صنعت نفت زیان بسیاری وارد ساخت و قیمت هر بشکه نفت را به زیر 20 دلار رساند.