رحمان و پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری و چالش های فراروی دولت

 
در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان شش نفر نامزد از احزاب سیاسی و رسمی تاجیکستان برای کرسی ریاست جمهوری این کشور رقابت کردند.

اسماعیل طلبک‌اف نماینده حزب کمونیست، «طالب‌بیک بخاری‌اف» از حزب کشاورزی، «سعیدجعفر عثمان‌اف» از حزب دموکراتیک، «عالم بابایف» از حزب اصلاحات اقتصادی، «عبدالحلیم غفاراف» از حزب سوسیالیست و «امامعلی رحمان» رئیس جمهور فعلی به نمایندگی از حزب دموکراتیک خلق و سازمان جوانان تاجیکستان در فهرست نهایی نامزدهای انتخابات قرار دارشتند و امام علی رحمان با کسب 83 آرای مردم تاجیکستان برای چهارمین بار رئیس جمهور تاجیکستان شد. بر اساس اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و همه پرسی تاجیکستان، از چهار میلیون و 201 هزار و 156 نفر شهروند واجد شرایط رأی دادن، سه میلیون و 640 هزار و 56 نفر در این انتخابات مشارکت کرده اند که سه میلیون و 23 هزار و 754 نفر از آنان به رئیس جمهوری کنونی رأی داده اند.در این نوشتار با بررسی دلایل پیروزی دوباره رحمان به نگاه مخالفان و دولت به آینده پیش رو و چالشهای فراروی دولت رحمان در این دوره خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، پیروزی امام علی رحمان، پیروزی دوباره رحمان در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، چالش های فراروی رحمان در تاجیکستان، چالش های فراروی دولت رحمان

 

تحلیل رویداد:

این دور از انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ،امام علی رحمان، از حزب حاکم دموکراتیک خلق،آیین‌هال بابانظر آوا ،از حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات به ‌عنوان نامزد از مطرح‌ترین نامزدها بودند ،اینهال بابا نظر اوا، به دلیل آنچه ناتوانی وی در جمع آوری امضاهای مورد نیاز برای نامزدی عنوان شد از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان کنار گذاشته شد و پیروزی رحمان برای چهارمین بار رخ داد. در این حال هر چند نامزدهایی چون عالم جان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی، تالیبیک بخاری اف از حزب کشاورزی تاجیکستان، عبدالحلیم غفاراف از حزب سوسیالیست، سعیدجعفر عثمان اف رهبر حزب دموکراتیک و اسماعیل طلبک اف نامزد حزب کمونیست، در ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان با رحمان رقابت کردند اما مشخص بود که رقیبان نامبرده توان چندانی برای به مبارزه طلبیدن رحمان نداشته و حتی به نگاه برخی مخالفان نامزدهایی بیشتر همسو با رحمان بودند تا در مقابل وی همین امر پیروزی رحمان را کاری آسان ساخت.

در بعد خارجی دولت رحمان کوشیده است تا با دادن تضمین هایی بسترهایی را برای شفافیت انتخابات و رقابت نسبی سیاسی فراهم سازد. در این راستا جدا از سخنان رحمان و تضمین اینکه انتخابات پیش رو ‏سال ‏‏2013 در تاجیکستان شفاف و آزاد و دموکراتیک برگزار شود، امام علی رحمان در زمان بیست‌ودومین سالگرد استقلال تاجیکستان بار ‏‏دیگر قول داد که انتخابات در چارچوب قانون و شفاف و آزاد برگزار شود. در این راستا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان هم از سوی بیش بیش از 500 ناظر بین المللی شامل ناظرانی از دفتر نظارت بر انتخابات که یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته اجرایی کشورهای جامعه همسود، سازمان همکاری شانگهای و برخی دیگر از کشورها تحت نظارت بود. در این بین هر چند انتقادهایی خارجی در مورد رویکرد دولت در حذف نامزد شاخص مخالفان یعنی خانم نظرآوا و سازو کارهای انتخابات در این کشور و جود داشت و سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه به انتقاد از رحمان پرداخته و حتی سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را غیردموکراتیک و فاقد مشروعیت دانست اما در برآیندی کلی کشورهای و نهادیهای بین الملی موثر در صحنی سیاسی تاجیکستان عملا پیروزی رحمان ار به رسیمت شناخته اند. در این راستا جدا از نوع کنش و نگرش تبریکی چین ،روسیه،ایران و امریکا به عوان چهار بازیگر موثر در صحنه سیاسی تاجیکستان حتی وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را اتفاقی مهم دانست و در اظهاراتی نرم خرسندی خود را از حضور ناظران سازمان‌های بین‌المللی و نظارت آنان نشان داد. در واقع در حالی که بخشی از اپوزسیون و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات را خلاف قانون اساسی و علیه منافع ملی کشور دانسته و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملا از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کردند بازیگران مهم بین المللی موثر در تاجیکستان به ثبات این کشور بیش از تغییر نگاهی جدی داشتند. در این حال باید دانست که متغیر مهم نزدیک به خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسیر تاجیکستان برای خروج نیروهای نظامی ناتو بیش از هر زمانی مساله امنیت و ثبات سیاسی در تاجیکستان را بارز نموده و خود موجب عدم واکنش های تند امریکا و اروپا در قبال رحمان شده است. همین نگاه و ترس از بروز ناامنی در تاجیکستان هم مورد نظر همسایگانی چون ازبکستان نیز بوده است.

گذشته از این هر چند مخالفان تبعیض میان احزاب سیاسی، فشار نهادها و ساختارهای وابسته به حکومت بر نامزدهای اپوزیسیون، تقلب در جمع آوری امضای طرفداران نامزدها و محروم کردن مهاجران کاری از روند جمع آوری امضا را زیر سوال بردند و حتی نهضت اسلامی درصد شرکت کنندگان در انتخابات را واقعی ندانست وحتی یکی از دلایل مهم پیروزی رحمان کنار رفتن رقیب اصلی او از روند انتخابات ریاست جمهوری است. اما با وجود تلاش های دولت در حضور هیئت‌های اعزامی و.. عملا تحریم انتخابات توسط مخالفان در جریان برگزاری آن چنان تاثیر ملموسی نداشت و تاجیک ها همچنان برای بهبود شاخص های اقتصادی و سیاسی از تکرار بحران های خانمان برانداز مانند جنگ داخلی هراس دارند. این در حالی است که از نگاه بسیاری در تاجیکستان رئیس جمهور امام علی رحمان به عنوان یک تاجیک ملی گرا علاقمند نوزایی عظمت تاریخی تاجیکان بوده و در راه برجسته کردن هویت تاریخی کشور کارهای بسیار را انجام داده و با تلاشهایش تاجیکستان را دارای حکومتی قدرتمند ساخته و در نوسازی این کشور کوشیده است.

 

چالشهای فراروی دولت رحمان:

مخالفان معتقدند که دولت در تاجیکستان در مدت بیشتر از بیست سال حاکمیت سیاسی جمهوری تاجیکستان همه امور را در انحصار داشته، با روشها مختلف مخالفت ، احزاب، بنیادها و سازمانهای دیگر را تحمل نکرده و بخاطرادامه قدرت قانون اساسی تاجیکستان را تغییر و دوره کاری رئیس جمهور را از پنج سال به هفت سال افزایش داده و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم دولت در امور انتخابات را هم مورد توجه قرار داده است اما باید گفت حزب حاکم خلق دموکراتیک که رهبری آن را رحمان برعهده دارد، در پارلمان فعلی تاجیکستان از 63 کرسی پارلمان اکثریت را دارند.‏در این حال دوره آینده برای امام‌علی رحمان از همه دشوار خواهد شد. در این راستا از یک سو مخالفان اصلاحات ریشه‌ای را بعد از انتخابات را طلب میکنند. یعنی تیم کنونی امام‌علی رحمان بیش‌تر از ده سال است که به صندلی ریاست نشسته و اکنون با افزایش مطالبان مخالفان تنها جابه جایی کادرها مد نظر نیست بلکه تغییرات کلی، اصلاحات بنیادین سیاسی و اقتصادی ، جدا کردن سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه از یکدیگر مد نظر است و با تغییر چند مهره در دولت مرکزی در حالی که سن متوسط اعضای حکومت تاجیکستان 56 سال است مخالفان ساکت نخواهد نشست.

دوم آنکه اکنون رحمان رئیس جمهور کشوری است که دارای مرزهای گسترده با افغانستان هم زبان و هم فرهنگ دارد. وضعیت امنیتی تاجیکستان در آستانه 2014 و خروج نیروهای خارجی از افغانستان مهم است. تاجیکستان با افغانستان هم مرز و احتمال سرایت ناامنی به این کشور در کنار احتمال بروز پدیده هایی ناامنی ناشی از بازگشت سلفیها و گسترش حضور انها در تاجیکستان وجود دارد و این دولت دوشنبه است که باید با مدیریت امور با این مشکل مبارزه کند. سوم اینکه این چهارمین و طبق قانون اساسی تاجیکستان آخرین دوره ریاست جمهوری رحمان خواهد بود در این حال امامعلی رحمان و حزبش باید خود را برای تعیین جانشینی مهم یا تغییر در قانون اساسی آماده کنند. در بعد چهار و در حوزه اقتصادی نیز وضعیت اقتصادی تاجیکستان نامناسب بوده و تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی از همه کمتر و تقریبا دوسوم جمعیت آن در فقر به سر می برند. به هر حال، رحمان طی هفت سال آینده باید برای برای بهبود وضع اقتصادی کاهش فقر، تامین انرژی مورد نیاز، بهبود شرایط زندگی، اصلاح فساد مالی و اداری و کاهش نرخ بالای بیکاری و مهاجرت بکوشد.

 

مطالب مرتبط:

پیام تبریک دکتر سید سلمان صفوی به مناسبت پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بردار گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی زید عزه رئیس جمهور مدبّـر منتخب ملت سرافراز ایران, با درود و شادباش ملت بزرگ ایران با شرکت مقتدرانه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با آفرینش حماسۀ سیاسی…
تاثیر پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره بر سیاست خارجی اوباما وحید نصیری مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC انتخابات میان دوره ای کنگره چهره سیاسی کنگره را تغییر داد، جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را در مجلس نمایندگان بدست آوردند ودر سنا نیزموقعیت ……
مصر و انتخابات آینده ریاست جمهوری مهدی باقری مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC مصر در شرایطی انتخابات جنجال برانگیز پارلمان را پشت سر می گذارد که عمده تحلیلگران آنرا از آنرو حائز اهمیت میدانند که میتوان آنرا ……
انتخابات ریاست جمهوری اوستیای جنوبی و تثبیت روند جدایی از گرجستان ولی کوزه­گر کالجی مرکز مطالعات بین­ المللی صلح – IPSC بیان رخداد منطقه جدایی­طلب اوستیای جنوبی به صورت «دو ژور» به عنوان بخشی از جمهوری گرجستان و به صورت «دو فاکتو» به عنوان یک کشور مستقل شناخته می­شود….
سیر تحولات یمن از آغاز اعتراضات تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری جواد بخشی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیش از یک سال از انقلاب مردم مسلمان یمن در پرتو بیداری اسلامی در کشورهای منطقه می‌گذرد. یمن کشوری است که عبدالله صالح دیکتاتور آن بیش از سه ……
پوتینیسم، غرب و انتخابات ریاست جمهوری در روسیه! آمنه شفیعی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC مقدمه: این سال ها دو کشور پهناور جهان، روسیه و چین، «توسعه ای آمرانه» را تجربه می‌کنند. طبق تئوری ‌های متعارف غربی، لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار دو بال ……
انتخابات ریاست جمهوری مصر: جناح های فکری و مسایل مهم سیاست خارجی محمد خادمی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد درچند دهه اخیر مصر از سوی روسای جمهور نظامی اداره می­شد و به رغم برگزاری انتخابات به ظاهر آزاد به خاطر فقدان نهادهای ملی سیاستگزار، اتخاذ تصمیمات ……
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای محیط امنیتی ایران( بخش اول) طهمورث غلامی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا همواره مورد توجه دولت‌هایی بوده است که یا خود را رقیب این کشور میپندارند و یا با آمریکا دارای برخی زمینه‌های خصومت می‌باشند. ……
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برای محیط امنیتی ایران( بخش دوم) طهمورث غلامی مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا همواره مورد توجه دولت‌هایی بوده است که یا خود را رقیب این کشور میپندارند و یا با آمریکا دارای برخی زمینه‌های خصومت می‌باشند. ……
آیا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می تواند بر رابطه این کشور با ترکیه تاثیر بگذارد؟ محسن عسگریان مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC بیان رخداد این روزها رهبران ترکیه به موقعیت کشورشان در جامعه جهانی افتخار می کنند. ترکیه همزمان توانسته روابطش را با کشورهای غربی، به خصوص آمریکا حفظ کند و…

 

 

منبع:http://peace-ipsc.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟