یک منطقه جدید یا استقلال؟ درخواست های مردم بصره در میان بحران حاکمیت محلی

در twitter به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
همزمان با افزایش فساد و ناکارآمدی در دولت مرکزی عراق، به تدریج خواست خودمختاری استان یا شهر بصره در میان ساکنان آن به تدریج گسترش یافته و با وجود بودجه ریزی دولت مرکزی در نهادهای دولتی این استان، این خواسته در حال تبدیل شدن به یک خواسته جدی از سوی شهروندان برای رسیدن به یک حکمرانی کاراتر تبدیل شده است.

عمر الجفال و صفا خلف – 21 اکتبر ۲۰۲۰ – مدرسه اقتصادی و سیاسی لندن


این دو پژوهشگر در این مقاله به بررسی تاریخ و ابعاد درخواست ها در بصره برای استقلال یا خودمختاری پرداخته اند. این مقاله با بررسی اهمیت بصره در جغرافیای سیاسی امپراطوری عثمانی پرداخته و نشان می دهند که پس از فروپاشی امپراطوری عثمانی و تصرف عراق توسط بریتانیا، اولین درخواست از جانب مردم بصره برای استقلال مطرح می شود که با واکنش خشن بریتانیا روبرو می شود. پس از استقلال این کشور و تا پایان رژیم صدام، این درخواست های عمومی در بصره تحت رژیم های دیکتاتوری، به نتیجه نرسید.
پس از سقوط صدام و ایجاد حکومت فدرال در عراق، شهروندان این منطقه درخواست ها برای استقلال یا خودمختاری را افزایش دادند. این تلاش ها پس از تجربه مثبت خودمختاری اقلیم کردستان گسترش یافت. این مقاله سپس به تلاش ها برای خودمختاری در دوران های نخست وزیری المالکی، العبادی و عبدالمهدی اشاره می کند و این ایده را را مطرح می کند که همزمان با افزایش فساد و ناکارآمدی در دولت مرکزی عراق، به تدریج خواست خودمختاری استان یا شهر بصره در میان ساکنان آن به تدریج گسترش یافته و با وجود بودجه ریزی دولت مرکزی در نهادهای دولتی این استان، این خواسته در حال تبدیل شدن به یک خواسته جدی از سوی شهروندان برای رسیدن به یک حکمرانی کاراتر تبدیل شده است.

 

A New Region, or Independence? Basra’s Demands Amidst a Local Government Crisis

منابع پژوهش در دفتر پژوهشکده موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟