کارگروه آسیای مرکزی اندیشکده جریان

تعداد کل نوشته ها: 23

قدرت نظامی کشورهای آسیای مرکزی

قدرت نظامی کشورهای آسیای مرکزی اشتراک گذاری در twitter اشتراک گذاری در whatsapp اشتراک گذاری در telegram کشورهای آسیای مرکزی بخش قابل توجهی از صنایع و ادوات نظامی بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی را به ارث برده‌اند. همین میراث نیز بخش مهمی از قوای نظامی و دفاعی آن ها را تشکیل می دهد و تنها […]readmore

مزیت‌ها و ملاحظات عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای با حضور کشورهایی همچون چین، روسیه، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای مرکزی یک سازمانِ کارکردی در حوزه سیاسی و امنیتی بود که دایره اثرگذاری ‌های آن در این حوزه با تعمیق همگرایی میان کشورهای عضو و نیز اضافه شدن اعضای جدید توسعه یافته است. readmore

واکنش روسیه به ابهام رفتاری آمریکا برای استقرار نظامی در

استقرار نظامی آمریکا در آسیای مرکزی موضوعی بود که هم‌زمان با آغاز فرایند خروج نیروهای نظامی آمریکایی از افغانستان نخست در رسانه‌ ها و چند هفته پس از آن در محافل رسمی سیاسی مطرح شد. readmore