فایننشال تایمز

تعداد کل نوشته ها: 10

تحلیل فایننشال‌تایمز از تغییر سیاست امارات در قبال ایران

فایننشال‌تایمز در گزارشی به قلم سیمون کر و اندرو اینگلند نوشت: به مدت یک دهه، امارات‌متحده‌عربی قدرتمند‌ترین بازیگر منطقه‌ای جهان عرب بود و ثروت نفتی و قدرت نظامی خود را برای تقویت متحدان و تضعیف دشمنان به کار گرفتreadmore