مهر

تعداد کل نوشته ها: 8

برای انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین زمان دیگری تعیین می‌شود

بر اساس این گزارش، این عضو کمیته مرکزی جنبش فتح گفت: قصد داریم موعد دیگری را برای برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین تعیین کنیم، زیرا اسرائیلی‌ها در مسیر برگزاری انتخابات در قدس سنگ اندازی می‌کنند.readmore