Day: اسفند ۵, ۱۳۹۹

فؤاد حسین: گشایش در روابط با کشورهای شورای همکاری از اولویت‌های سیاست خارجی عراق است/ الحجرف: در حمایت از عراق تردید نخواهیم کرد

فؤاد حسین: گشایش در روابط با کشورهای شورای همکاری از اولویت‌های سیاست خارجی عراق است/ الحجرف: در حمایت از عراق تردید نخواهیم کرد

وزیر امور خارجه عراق و دبیرکل شورای همکاری در دیداری مشترک بر لزوم گسترش روابط بین طرفین و فعالسازی یادداشت ...

صفحه 1 از 3 ۱ ۲ ۳

آخرین مطالب

آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟