بحران اوکراین در اروپا

تحلیل وضعیت پرونده

تحلیل رسانه های بین المللی

نگاه تحلیل گران پرونده

درس‌های جنگ اوکراین برای احیای برجام
بحران اوکراین - شبکه تحلیل گران
حمیدرضا عزیزی

روابط ایران و روسیه پس از بحران اوکراین

جنگ اوکراین و شرایط جدید بین‌المللی، فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه‌ای را برای ایران فراهم می‌کند و در سطح منطقه‌ای نیز می‌تواند مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای تهران به همراه داشته باشد.

بحران اوکراین - شبکه تحلیل گران
گروه رصد اندیشکده جریان

آسیای مرکزی و بحران اوکراین

روسیه از نفوذ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی در کشورهای آسیای مرکزی – قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان برخوردار است.

مطلب بیشتری موجود نیست
آیا مطمئن هستید که می خواهید قفل این پست را باز کنید؟
باز کردن قفل باقی مانده : 0
آیا مطمئن هستید که می خواهید اشتراک را لغو کنید؟