العالم الجدید

تعداد کل نوشته ها: 20

تعدد هیات‌های بین‌المللی ناظر بر انتخابات عراق چه تاثیری دارد؟

پس از اعلام آمادگی هیات‌ متعدد بین‌المللی برای نظارت بر انتخابات آتی عراق، در میانه نگرانی‌ها از گزارش‌های منفی بین‌المللی و بازتاب آن بر عراق، کارشناسان تصریح کردند که تعدد نظارت‌ها تاثیری در نتیجه و نحوه برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد.readmore